Een proces van permanente verbetering

Door een gedetailleerd proces van ontwerp van Organisatiestructuur, Bedrijfsprocessen en dramatische versimpeling van Informatiesystemen implementeren we samen met uw team een proces van permanente verbetering, zodat uw onderneming elke dag beter wordt en als zelfsturende en lerende organisatie unieke kennis en vaardigheden opbouwt. Zo wordt "onder de radar" een niet te kopiëren concurrentievoordeel ontwikkeld. Zo'n continue leerproces is een randvoorwaarde voor de schaalbaarheid van uw organisatie.

Een niet te weigeren voorstel

Uw voorstel voor uw klanten moet zo compromisloos klantgericht zijn dat het letterlijk niet te weigeren is. Als uw aanbieding écht de oplossing is voor het probleem van de klant én de kosten gaan niet voor de baten uit, dan zullen er voor de klant geen redenen zijn om uw voorstel af te slaan. Dan heeft investering in verkoop en marketing zin en wordt groei beheersbaar en schaalbaar. Dat verlangt compromisloos inlevingsvermogen in de behoefte van de klant en de innovatiekracht om de benodigde vernieuwingen in de praktijk te brengen..


Resultaatgericht
Onze betrokkenheid is altijd resultaatgericht. Wij vinden het essentieel dat onze kosten in het niet vallen bij het rendement dat onze aanpak oplevert. Daarbij nemen we daadwerkelijk de ontwikkeling van uw winstgevendheid als uitgangspunt.

Exponentiële groei van winstgevendheid
e basis van exponentiële groei is te vinden in een scherpe focus van de gehele organisatie op 3 variabelen: (1) een stijgende marge in geld en % van de omzet; (2) dalende kosten in geld en in % van de omzet en (3) een daling van het kapitaalbeslag in % van de omzet.

Groei als gevolg van slim beleid en feilloze uitvoering
Als aan deze drie randvoorwaarden is voldaan en de verbetering van deze drie parameters is geborgd door een proces van permanente verbetering is exponentiële groei van het rendement van de organisatie een natuurlijk gevolg. Samen volgen we deze ontwikkeling op de voet om steeds de vruchtbaarheid van onze samenwerking te waarborgen.

We ontwikkelen samen met u een aanpak voor de strategie, de organisatie en het primaire proces en de daarbij behorende informatietechnologie. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de benodigde investeringen inclusief onze kosten zichzelf binnen 3 jaar minimaal 5 keer terugverdiend kunnen worden. We maken gebruik van een dashboard met de relevante prestatie-indicatoren op basis waarvan we steeds de voortgang van het proces van permanente verbetering kunnen bewaken. Dat geeft ons een gezamenlijk ijkpunt voor de waarde van onze samenwerking


Prijzen Emrys Bedrijfsbegeleiding

Individuele begeleiding
De focus is op het individueel zakelijk functioneren in een strategisch veranderingsproces.
In 1-op-1 sessies die maandelijks plaatsvinden wordt een traject ontwikkeld van enkele kwartalen waarbij de focus ligt op het hervinden van het individu in relatie tot de strategische behoefte van de organisatie.
Per persoon per maand zijn de kosten €695,- ex. btw.

Team begeleiding
Hierbij ligt de focus op het effectief samenwerken van het in team in een strategisch veranderingsproces. 
Bij voorkeur op regelmatige wekelijkse basis zijn wij aanwezig in uw bedrijf en zijn we onderdeel van het team. Vanuit de intense betrokkenheid begeleiden we de strategische veranderingsprocessen.
Per wekelijks dagdeel rekenen we €2.150,- ex btw per maand.