Eenvoud

Veel mensen ervaren de complexiteit van hun omstandigheden als belemmerend. 

Toch ligt in complexiteit altijd eenvoud besloten. Het doorgronden van die eenvoud geeft iemand het ijkpunt dat hij nodig heeft om standvastig beleid te voeren en logische beslissingen te nemen die ook voor zijn omgeving duidelijk zijn en daardoor geaccepteerd worden.

In de praktijk zie ik 2 redenen voor het ontstaan van complexiteit.

  1. Het is een menselijke neiging om in dilemmas compromissen na te streven. Dit lijkt sympathiek, maar heeft negatieve gevolgen. In een compromis is niemand echt tevreden en gaat ieder voor zich de negatieve aspecten van de overeengekomen oplossing compenseren met aanvullende maatregelen. Hierdoor ontstaan ongeco├Ârdineerde acties die tot complexiteit leiden.
  2. Een andere menselijke neiging is om problemen geïsoleerd te benaderen. Er wordt vaak voorbij gegaan aan het gegeven dat een ogenschijnlijk 'probleem' altijd een symptoom is van een onderliggend oorzaak. In de logica is er immers geen gebeurtenis zonder oorzaak. Door steeds de 'wortel' van de problemen te zoeken en die te bestrijden, worden ook alle afgeleide symptomen opgelost. Dat is de ware weg naar eenvoud.

Door consequent naar eenvoud te streven en complexiteit te gaan zien als een symptoom van halve oplossingen zullen we in veel meer harmonie continuiteit kunnen waarborgen en noodzakelijke veranderingen kunnen realiseren. 

Ons Entrepreneurial Leadership Program traint deelnemers in de looptijd van een jaar en gedurende 13 lesdagen om steeds alle vraagstukken waar ze mee geconfronteerd worden, terug te brengen tot hun essentiele eenvoud. Van daaruit kunnen problemen in de kiem worden gesmoord en breed gedragen oplossingen worden ontwikkeld. 

Yohyon van Zantwijk