Ego: vriend en vijand

Iedere ondernemer streeft naar succes. Op weg ernaartoe loopt een grote verleider met hem mee. Zijn naam is Ego.

Enerzijds moet een ondernemer zich uiteraard identificeren met 'zijn' bedrijf en 'zijn' succes. Hij is het boegbeeld en in veel gevallen is zijn persoonlijkheid één van de redenen waarom klanten en loyale medewerkers (zeker in het begin) met de onderneming in zee zijn gegaan. 

Anderzijds loopt de ondernemer gevaar zodra hij gaat geloven dat het succes van de onderneming van hem afhankelijk is. In de eerste ontwikkelingsfase van een onderneming klopt dit beeld meestal, maar een ondernemer, die zijn bedrijf voorbereidt op groei zorgt er juist voor dat zijn eigen rol (zeker operationeel en tactisch) van steeds minder groot belang wordt. Dat verlangt relativeringsvermogen en zelfreflectie.

Indien een ondernemer er niet in slaagt die kwaliteiten te ontwikkelen is de kans groot dat hij gaat geloven dat het onvermijdelijk is dat de onderneming om hem draait. Daarmee heeft hij zichzelf tot kleinschaligheid beperkt, want de groei van de onderneming is dan begrensd door zijn persoonlijke capaciteit. Bovendien wordt hierdoor de ontwikkelingsdrang van talent in zijn omgeving in de kiem gesmoord.

De verleiding is groot en de neiging is menselijk. Alleen al daarom zou iedere ondernemer er verstandig aan doen om zich te omringen met een kleine groep mensen die echt eerlijk tegen hem zijn. Goede adviseurs komen niet voor de gezelligheid, ook niet ter bevestiging en ook niet voor de mooie vergezichten, maar om je een spiegel voor te houden.

Ons Entrepreneurial Leadership Program verschaft zo'n spiegel. Kijk op onze site voor meer informatie.

Yohyon van Zantwijk