Bonsai Management: Permanent reorganiseren en saneren

Ik hoor veel mensen verzuchten dat het bedrijf waar ze werken voor de zoveelste keer aan het reorganiseren en saneren is. Ik begrijp dat het comfortabel lijkt als alles altijd bij het oude zou kunnen blijven, maar we weten allemaal dat dit niet zo is. Toch zijn veel mensen 'veranderingsmoe'. 

Iedere leider die zijn verantwoordelijkheid neemt zal echter permanent aanpassingen blijven maken aan de organisatie. Hiervoor zijn 2 simpele redenen:

  1. De omgeving is permanent in beweging en aanpassing is noodzakelijk om relevant te blijven.
  2. De organisatie neemt dagelijks goede en foute beslissingen. De consequenties van de foute beslissingen moeten steeds worden recht gezet.

Op beide punten gaat het regelmatig mis. Cruciale veranderingen in de omgeving worden vaak te laat onderkend en dan moet er versneld worden aangepast, wat meer pijn doet. Het corrigeren van fouten (verkeerde investeringen, niet de juiste persoon op de juiste plek, vastgeroeste IT-systemen enz.) wordt vaak te lang uitgesteld. Daardoor kan een klein probleem groot worden en wordt het herstel dus steeds kostbaarder en ingrijpender.

Het is de kunst om dagelijks de positieve ontwikkelingen de ruimte te geven en de negatieve tendensen in de kiem te smoren. Als problemen worden rechtgezet op het moment dat ze nog klein zijn blijven de correcties haast onmerkbaar en komt de onderneming in een permanent proces van verbetering terecht. Zo wordt het elimineren van fouten een positieve bezigheid.

Het verlangt van de leider een hoge mate van gevoeligheid voor alles wat afwijkt van de essentie van de gewenste strategie en cultuur.

Yohyon van Zantwijk