De ideale partner

Tegenwoordig gaat ondernemen steeds meer over samenwerken. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Kennis en vakkundigheid wordt steeds belangrijker. Om echt waarde toe te voegen is het van belang de klant steeds de beste oplossing voor zijn probleem te bieden. Daarvoor hoef je gelukkig niet zelf expert te zijn op ieder terrein. Je moet echter wel in staat zijn om effectieve samenwerkingsverbanden aan te gaan met de partijen die jouw aanbod aan jouw klant verder kunnen verrijken.

Dat werpt de vraag op hoe je de juiste samenwerkingsverbanden selecteert en structureert.

 1. Selectie
  1. Waardecreatie draait om kunde en dus om leerprocessen. Als ondernemer is het van groot belang steeds helder voor ogen te hebben wat de belangrijkste leerdoelen zijn voor jezelf en jouw onderneming. Vanuit die doelstelling kun je in gesprek met potentiële partners vaststellen of hun leerdoelen complementair zijn aan de jouwe.
  2. Daarnaast is versnelling van processen steeds belangrijker. De kunde en het leerproces van de partner zal niet alleen complementair moeten zijn, het zal idealiter jouw eigen leerdoelen versnellen.
  3. De combinatie van verrijking en versnelling vormt de ideale voedingsbodem voor een vruchtbare samenwerking.
 2. Structuur
  1. Ten eerste is volstrekte duidelijkheid in de rolverdeling cruciaal. Er kan dus geen sprake zijn van gedeelde verantwoordelijkheden. Ieder moet zijn eigen taak hebben met een meetbare bijdrage. Gedeelde verantwoordelijkheid staat gelijk aan geen verantwoordelijkheid.
  2. Aangezien synergie het uitgangspunt is voor de samenwerking zullen beide partijen meerwaarde moeten kunnen realiseren. Winstdeling volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel is een goede basis voor conflict-vrije samenwerking. Op die manier wordt gemeenschappelijkheid van belangen en doelen zeker gesteld.

Als deze 5 stappen niet soepel in de onderhandelingen kunnen worden doorlopen is de kans op compromissen groot. Die bieden geen stabiele basis voor een duurzame samenwerking. Soms is het beter om op eigen kracht en met vallen en opstaan de noodzakelijke stappen te zetten dan energie te verliezen aan de frictie met een zeer vaardige maar niet goed passende partner.

Voortaan onze blogs in uw mailbox ontvangen?  SCHRIJF ME IN

Yohyon van Zantwijk