Hoe vrij is zelfstandig?

Veel ondernemers starten vanuit een bepaalde vrijheidsdrang. Toch schuilt hier een gevaar voor iedere ambitieuze ondernemer. In de tocht naar succes ontwikkelt ieder mens niet alleen zelfstandigheid, maar ook afhankelijkheid. Dit kan op vele fronten. Er ontstaat afhankelijkheid van mensen (sleutelfiguren in de organisatie), klanten, leveranciers, banken, investeerders enzovoorts. Uiteindelijk ontstaat er afhankelijkheid van succes.

Bij het aangaan van risico's wordt in bepaalde mate een voorschot genomen op de beoogde successen. De kosten gaan voor de baten uit en zullen alleen vanuit succes worden terugverdiend. Deze afhankelijkheid is potentieel een stressfactor voor een ondernemer. Aangegane verplichtingen beperken het gevoel van zelfstandigheid en vrijheid dat aanvankelijk werd nagestreefd. Daarmee heeft de ondernemer een dilemma: investeren in dadendrang en ambitie of risicomijdend afwachten. Harmonie is te vinden in een gezonde strategie die een combinatie biedt van een stabiele kurk om op te drijven en veel kleine innovatie projecten met snelle successen óf kleine niet al te kostbare mislukkingen, waardoor de projecten met bewezen potentieel groot gemaakt kunnen worden. Zo kan de ondernemer op evenwichtige wijze zijn ambities gestalte geven zonder aan vrijheid in te boeten. De gelijkmoedigheid van de ondernemer is gediend bij zelfbeheersing.

Je bent altijd vrij, ook al lijkt het soms niet zo te zijn. De stress van de ondernemer is vaak 'zelfgekozen' stress. Het zijn de eigen ambities en initiatieven die nieuwe verplichtingen scheppen. Het is van belang die ambities in toom te houden en steeds goed af te wegen of de organisatie de nieuwe initiatieven op beheersbare wijze kan realiseren.

Voortaan onze blogs in uw mailbox ontvangen?  SCHRIJF ME IN

Yohyon van Zantwijk