Weten wat je wilt en er naar handelen

De vraag wat iemand echt wil met zijn leven is voor de meeste mensen misschien wel de moeilijkste vraag om te beantwoorden en dat is jammer. Energie wordt nou eenmaal effectiever besteed vanuit concentratie op een gericht doel. Zonder die focus springen we van het ene experiment naar het andere zonder bewust leerpatroon. En dat terwijl tijd per definitie beperkt is en de mogelijkheden oneindig.

Veel mensen vermijden de vraag wat ze echt willen door vast te houden aan de routine waar ze aan gewend zijn ongeacht de vraag of ze daar nou echt tevreden over zijn of niet. Toch is er een minderheid die wel bewuste keuzes maakt over hun levensdoelen en de weg daar naar toe. Die mensen hebben een voorsprong. Ze putten uit een andere energiebron en opereren vanuit gedrevenheid.

Dat geldt ook voor de meeste ondernemers. Misschien starten sommigen wel vanuit de ambitie om vermogen te vergaren, maar als dit hun enige drijfveer zou zijn zouden ze het niet lang volhouden en bovendien onmiddellijk stoppen als ze voldoende verdiend hadden. Dat is bij de meesten niet het geval. 

Wij zijn ervan overtuigd dat het de meeste ondernemers niet primair om het geld te doen is. Geld is een belangrijk middel maar niet het doel.

 Maar hoe vind je nou uit wat je echt wilt?

 In theorie is dat niet zo ingewikkeld als het lijkt. De geest wordt beheerst door denken en voelen. Als die 2 met elkaar in lijn zijn ga je in de juiste richting. Als het goed voelt en je kunt het verklaren heb je al een sterke basis. Als geest en gevoel elkaar tegenspreken verlies je energie. Hierbij is sprake van twee belangrijke valkuilen:

 1. Onze ratio heeft een sterke neiging zich te richten naar onze verlangens (de wens is de vader van de gedachte).
 2. Aan de basis van emoties (het voelen) ligt ook verlangen.

Verlangen is de meest primaire emotie. Dat verlangen kan zich naar binnen richten of naar buiten. Simpel gesteld; als jouw verlangen sterk gericht is op ‘uiterlijkheden’ richt jouw handelen zich automatisch op zaken die van tijdelijke aard zijn. Dat is op termijn een bron van frustratie (bezit van de zaak is het eind van het vermaak). Maar als jouw verlangen gericht is op jouw diepere en meer persoonlijke ambities en groei, dan zit je op een langere golf. Het is dus zaak die meer persoonlijke drijfveren te ontdekken. Dat verlangt serieuze oefening en zelfanalyse. De volgende oefening kan helpen bij dit proces:

1. Weet wat je wilt

 1. Bepaal jouw persoonlijke doel uitgaande van de aanname dat je geen enkele beperking of verplichting hebt.
 2. Bepaal de belangrijkste behoefte die je moet invullen om dit doel te bereiken.
 3. Bepaal de termijn waarbinnen je dit doel wilt bereiken.

2. Weet wat je tegenhoudt

 1. Bepaal de belangrijkste reden waarom je er tot op heden niet in geslaagd bent dit doel te bereiken.
 2. Bepaal in welke behoefte je voorziet door niet in lijn met jouw doel te handelen.

3. Weet hoe je verder moet

 1. Bepaal de manier om in beide behoeftes tegelijkertijd te voorzien. De behoeftes in 1.2 en 2.2 dienen samen te worden vervuld om iedere neiging tot compromissen uit te sluiten.
 2. Bepaal de eerste logische stap in deze richting.
 3. Bepaal waarom je die stap niet al gezet hebt.
 4. Kom in actie. Probeer veel kleine stappen achter elkaar te zetten, maar wel steeds in dezelfde richting.
 5. Evalueer en leer.

Veel success!

Voortaan onze blogs in uw mailbox ontvangen?  SCHRIJF ME IN

Yohyon van Zantwijk