Het kiezen van de juiste mensen

Iedere ondernemer heeft er mee te maken. Met enige regelmaat staat hij voor de keuze om een nieuwe medewerker aan te nemen. In de huidige tijd zijn er voor de meeste vacatures vele kandidaten. Het is geen uitzondering dat zich honderden mensen melden op een personeelsadvertentie. Een belangrijk deel van die mensen is in ieder geval op papier gekwalificeerd voor de functie.

Maar zelfs als alle twijfelgevallen zijn afgevallen blijven er vaak meerdere kandidaten over. Dan komt de moeilijkste vraag. Wie is de juiste persoon voor de functie en voor mijn bedrijf?

Het doel van iedere samenwerking is synergie. 1 + 1 moet minimaal 3 zijn. Dat betekent dus dat de ambitie van de ondernemer en de ambitie van het individu beiden (!) beter gerealiseerd moeten worden in een ideale situatie. Er moeten 3 zaken worden gewaarborgd om dit zeker te stellen:

  1. De kandidaat weet wat hij/zij wil en is daar eerlijk over.
  2. De ondernemer weet heel goed wat hij verwacht en hoe hij het gemeenschappelijke doel formuleert.
  3. De combinatie van die 2 moet worden vertaald naar een korte termijn én lange termijn perspectief.

Het valt me op dat vrijwel iedere werkgever proeftijden en (in eerste instantie) kort lopende contracten gebruikt, maar ze niet als zodanig benut. Het is verstandig om met de kandidaat die de voorkeur geniet een heel concrete doelstelling te formuleren die binnen de 2 maanden proeftijd of relatief korte initiële contractperiode gerealiseerd dient te worden. Die doelstelling moet relevant zijn voor zowel de werkgever als voor de werknemer. Dan neem je echt de proef op de som. Als die doelstelling niet op voorhand kan worden geformuleerd heeft de samenwerking een wankele basis.

Maar als die basis stabiel is zijn er nog steeds een aantal belangrijke aandachtspunten:

  1. Vertrouwen moet groeien. Begin met overzichtelijke doelstellingen en breid een verantwoordelijkheidsgebied langzamerhand uit op basis van bewezen prestaties.
  2. Motivatie moet van 2 kanten komen. Veel motivatieprogramma's zijn bedoeld voor mensen die niet uit zichzelf gemotiveerd zijn of de gemeenschappelijke doelstelling niet hebben begrepen of niet ten volle onderschrijven. Dat is symptoombestrijding voor een wankele basis. Zoals gezegd, zorg voor complementaire drijfveren en volstrekte duidelijkheid van gemeenschappelijkheid van belangen en doelstellingen.
  3. Niemand functioneert perfect vanaf dag 1. Selecteer primair op leervermogen, niet op aanwezige kennis. De aanwezige kennis heeft een zeer korte 'halveringstijd', leervermogen en leergierigheid bepalen het functioneren op termijn.

Voortaan onze blogs in uw mailbox ontvangen?  SCHRIJF ME IN

Yohyon van Zantwijk