Strategie en korte termijn?

Er wordt veel over strategie gesproken vanuit een lange termijn perspectief. Een min of meer concrete visie bepaalt de richting, maar de termijn waarbinnen die visie gerealiseerd moet en kan worden is onzeker. Het is dus verstandig om de waarde van die visie ook enigszins te relativeren. Het is niet moeilijk te voorspellen dat bijvoorbeeld bepaalde grondstoffen binnen nu en 50 jaar schaarser zullen worden. Toch is het geen gegeven waar een strategie op gebaseerd kan worden. Het is namelijk heel goed denkbaar dat in de komende 10 jaar op politieke gronden de prijzen van die grondstof laag gehouden worden, zoals we de afgelopen maanden met olie hebben kunnen zien. 

Een goede strategie is gebaseerd op een visie, maar houdt rekening met de vaagheid ervan op korte en middellange termijn. Dat betekent dat iedere goede strategie ook een gezonde buffer heeft voor (financiële) tegenslagen op de korte termijn.

Iedere ondernemer kent de uitdaging om op korte termijn winstgevend te blijven en tegelijkertijd toe te werken naar lange termijn ambities. Als die korte termijn zekerheden niet gewaarborgd zijn is het voor de organisatie onmogelijk om voldoende concentratie te blijven opbrengen voor het lange termijn perspectief.

In de media leren we vooral over sterk verliesgevende bedrijven die zelfs met een marginale omzet en een onduidelijk verdien model toch zeer hoge waarderingen weten te realiseren bij het ophalen van investeringsgeld. Daarbij valt ook nog eens op dat deze bedrijven ook slechts zeer beperkte bezittingen hebben. Alle investeringen zijn gericht op arbeid en marketing en dus vluchtig. Het risicoprofiel is dus eigenlijk heel ongunstig. Dergelijke hoge waarderingen zijn op 2 manieren te verklaren:

  1. door de enorme beschikbaarheid van risicodragend kapitaal (veroorzaakt door de uitzonderlijk lager rentes) is dat geld geforceerd op zoek naar rendement. 
  2. Met name internet bedrijven kennen weliswaar een hoog investeringsrisico, maar áls het lukt om door te breken is de potentie wereldwijd enorm schaalbaar.

Toch vormen de voorbeelden van investeringsgedreven start-ups met miljarden waarderingen zoals we die in de media tegenkomen geen maatstaf voor het te voeren beleid van de gemiddelde ondernemer. Dergelijke projecten zijn naar mijn indruk in de praktijk vooral gebaseerd op de verwachting dat de initiële investeerders bij een beursgang met veel publiciteit een voor hen gunstige exit kunnen realiseren en in mindere mate op een korte termijn winstverwachting verwachting van de onderliggende activiteit.

De gemiddelde ondernemer zal gewoon op korte termijn geld moeten verdienen om zijn lange termijn visie te realiseren. Dat betekent dat soberheid (doelgerichtheid) en focus essentieel zijn voor succes.  Als je echt serieus bent in het realiseren van een lange termijn ambitie, begin dan bij het elimineren van alle onnodige kosten en activiteiten die drukken op de korte termijn winstgevendheid om daarmee ruimte en tijd te winnen, zodat in vrijheid en onafhankelijkheid geconcentreerd aan de lange termijn kan worden gewerkt.

Voortaan onze blogs in uw mailbox ontvangen?  SCHRIJF ME IN

Yohyon van Zantwijk