Theorie en praktijk

Op vrijdag 13 maart geven we op uitnodiging van de bekende en succesvolle Business Accelerator Rockstart in Amsterdam een workshop met de titel "Simplifying Strategic Decisionmaking".

Het centrale thema is het gapende gat tussen theorie en praktijk. Ieder strategisch plan begint vol goede voornemens. De praktijk blijkt telkens weerbarstiger dan oorspronkelijk gedacht.

Hier een korte samenvatting voor de mensen die er niet bij kunnen zijn.

Ieder strategisch plan is gebaseerd op aannames. De belangrijkste aanname is 'ceteris paribus'. Externe omstandigheden blijven ongewijzigd. Je weet natuurlijk op voorhand dat dit niet waar is. Het is dus zaak om de reikwijdte van de strategie en ambitie van de onderneming eigenlijk zoveel mogelijk te beperken. Dat klinkt in eerste instantie vreemd. We zijn er toch immers op uit om zo snel mogelijk en zo veel mogelijk te groeien?

Dat is natuurlijk zo, maar hoe verder de ambitie buiten de eigen invloedssfeer reikt hoe minder kennis van de omgeving die we moeten beheersen en hoe onvoorspelbaarder de reactie van die omgeving. Hoe meer complexiteit dus. Zo is bijvoorbeeld 1 van de vuistregels voor strategievorming dat de introductie van een nieuw product op een nieuw te betreden markt gedoemd is te mislukken. Introuceer eerst maar eens met een bestaand product in een nieuwe markt of een nieuw product op een bestaande markt. Beperk het aantal variabelen zo veel mogelijk.

Hoe meer aannames je strategie bevat en hoe onbekender het terrein dat je betreedt, hoe meer onverwachte gebeurtenissen jouw plannen zullen doorkruizen. Je wordt steeds in het dilemma gebracht om je aan je plan te houden of er juist vanaf te wijken omdat je de noodzaak voelt om te reageren op onvoorziene omstandigheden. Voor je het weet is er geen sprake meer van een plan en ben je alleen nog aan het 'branden blussen'

Wees steeds eerlijk over de aannames die je doet (let op: de wens is de vader van de gedachte!). Zorg ervoor dat je bij de implementatie van een business plan of nieuwe strategie op zo kleine mogelijke schaal en in zo kort mogelijk tijdsbestek de aannames die aan je plan ten grondslag liggen kunt testen. Streef niet naar schaalgrootte of versnelling voordat de testfase de aannames bevestigt.

Natuurlijk gaan we ook uitgebreid in op onze vaste thema's: het afbreken van complexiteit, het bewaken van logica in denk- en communicatieprocessen, het proces van kennisvergaring en organisatorisch leervermogen. Ook bespreken we de bouwstenen van een succesvolle strategie en houden we actuele vraagstukken van deelnemers tegen het licht.

Klik HIER voor publicaties van ons, waaronder een artikel over strategische planning dat we enige tijd geleden publiceerden. Kijk ook op onze site www.emrsyacademy.com voor meer informatie over onze workshops en evenementen.

Voortaan onze blogs in uw mailbox ontvangen?  SCHRIJF ME IN

Yohyon van Zantwijk, maart 2015

Yohyon van Zantwijk