Kennis of kunde?

Dagelijks wordt ons voorgespiegeld dat we inmiddels in een kennis economie leven. De ontwikkeling en overdracht van kennis wordt door velen als de meest bepalende factor van toegevoegde waarde beschouwd. Dat zien we terug in de politiek, het onderwijs en de vele opleidingsprogramma's die bedrijven voor hun medewerkers laten ontwikkelen in het kader van 'een leven lang leren'. 

Ik ben een groot voorstander van onze toegenomen aandacht voor kennisontwikkeling, maar ik heb er toch ook wel een paar aantekeningen bij:

  1. Kennis is in wezen niet veel meer dan een set oorzaak-gevolg relaties die onder bepaalde omstandigheden herhaalbaar zijn. Kennis is in veel gevallen zeer vergankelijk en vanuit een specifiek perspectief ontwikkeld dat dus per definitie niet universeel is.
  2. De vergankelijkheid van kennis is verder toegenomen doordat de kosten om kennis te delen inmiddels dankzij internet naar nul neigen.

In mijn ogen zal de levenscyclus van de waarde van kennis als zodanig snel korter worden, omdat zoveel kennis vrij toegankelijk is en steeds meer toegankelijk wordt. De waardebepalende factor van kennis schuilt uiteindelijk in de kunde om die kennis op een relevante wijze toe te passen. Een meubelmaker put betrekkelijk weinig waarde uit de kennis omtrent de theoretische mogelijkheden van hamer en beitel. Zijn vaardigheid om met die hulpmiddelen iets moois te maken is bepalend voor zijn toegevoegde waarde. En zo is het uit het hoofd leren van een woordenboek niet voldoende om een taal te leren.

Dat geldt voor naar mijn mening voor alle kennisgebieden. Zelfs de ontwikkeling van kennis is grotendeels methode-gebonden en dus van vaardigheden afhankelijk. De distributie van kennis is nagenoeg gratis en razend snel. Daarom wordt ons vermogen onze werkwijzen aan te passen aan nieuwe inzichten en de ontwikkeling van bijbehorende vaardigheden steeds belangrijker. Toch wringt daar bij vele ondernemingen de schoen. De weerstand tegen verandering is nog steeds groot in veel bedrijven. De neiging om vast te houden aan oude gewoontes viert nog steeds hoogtij. Het overwinnen van die weerstand is de grote uitdaging voor de komende jaren. 

Voortaan onze blogs in uw mailbox ontvangen?  SCHRIJF ME IN

Yohyon van Zantwijk