De Tesla Powerwall is de sleutel tot duurzame energie en in Nederland past de sleutel (nog) niet!

Nog geen twee weken geleden aangekondigd en nu al goed voor een  reserveringen ter waarde van 800 miljoen dollar. Tesla’s nieuwe thuisaccu, de Powerwall, is gewild. Als alle bestellingen ook echt verkocht worden, dan verdient het bedrijf evenveel als aan de totale verkoop van auto’s in het eerste kwartaal, meldt NRCQ.

De presentatie door de CEO van Tesla, Elon Musk is bijzonder. Zijn optreden is bescheiden en tegelijkertijd is de opbouw van zijn presentatie volgens de Zes Weerstandslagen zoals we die bij Emrys Academy hanteren. In onze trainingen waarschuwen we er voor om het onderwerp niet buiten je invloedssfeer te kiezen. 

Elon Musk legt uit dat het totale energievraagstuk tot op vandaag niet is opgelost omdat we voor de piekbelasting nog steeds moeten uitgaan van continue energiebronnen zoals kolen. Zonder enige terughoudendheid verklaart Elon Musk vervolgens dat Tesla die probleem wil oplossen met de Tesla Powerwall. Een betaalbare, slimme en prettig ogende grote batterij voor huis- en kantoorgebruik. Hiermee worden de pieken lager en zijn er minder vervuilende kolencentrales nodig. Briljante en eenvoudige oplossing waarbij geen overheidsinstanties nodig zijn met grootse besluiten en investeringen om het mogelijk te maken. Het is de consument die de Powerwall bestelt. Een fantastisch implementatieplan die, gezien de grote stroom orders, lijkt te gaan slagen.

We zoomen in op Europa. Met Duitsland voorop hebben we duurzame energie omarmd met windmolenparken en zonnepanelen. Weliswaar flink gesubsidieerd, maar je moet iets om een duurzame verandering in gang te zetten. Om de lokale opwekking door consumenten te belonen is vervolgens ingezet op de invoering van slimme energiemeters. 
Dat lijkt slim, maar het is een compromis. Immers de pieken en dalen van de energieconsumptie veranderen hierdoor niet en de productie van energielevering door de duurzame energiebronnen is niet gegarandeerd in de piekmomenten. Denk aan een piekmoment op een windstille donkere avond. In feite hebben we de totale capaciteit bovenop de piekbelasting laten uitgroeien.  

De grote uitrol van de slimme meter is inmiddels gaande en op dit moment zijn op ruim 900.000 adressen slimme meters in Nederland geïnstalleerd. Dit jaar moeten daar nog eens ruim 800.000 bij komen, zegt Netbeheer Nederland. 
Op dit moment wordt er een gegarandeerde vergoeding gegeven voor energie die ‘teruggegeven’ wordt aan het net. Dit is noodzakelijk om een consument die zonnepanelen overweegt te kunnen garanderen dat deze investering in ongeveer 7 jaren is terug te verdienen. 

Elon Musk laat in zijn presentatie zien dat het oplossen van de pieken de echte oplossing is. Echter in Europa is er voor de consument geen financieel voordeel om deze Powerwalls aan te schaffen, want de opgewekte energie brengt altijd geld op, ook in piekmomenten.
Dus wat een goede manier leek om duurzame energie te ontwikkelen in Europa, wordt nu grote belemmering om de energiepieken kleiner te maken en de niet-duurzame energiebronnen zoals kolen te gaan reduceren. 

Er is een oplossing, en dat is om de energievergoeding variabel te maken met de pieken en de dalen. Tegelijkertijd de subsidies verplaatsen richting batterijen, zoals de Tesla Powerwalls. Dit is een lastig politiek proces met waarschijnlijk een reeks aan compromissen.

De Tesla Powerwall zal een doorslaggevend succes zijn, maar wel alleen op die plekken in de wereld waar duurzaamheid niet door politiek en subsidies complex gemaakt is. Gelukkig zijn er genoeg 'onbevlekte' gebieden, Europa zal hier niet bij horen! 


Voortaan onze blogs in uw mailbox ontvangen?  SCHRIJF ME IN

Roel Smelt