De groei van het MKB

Op de site van MKB Nederland staat een verslag van de belangrijkste recente ontwikkelingen in het mkb.

Men is niet positief gestemd. Een matige binnenlandse markt in combinatie met problemen bij het verkrijgen van krediet tempert de investeringsbereidheid. Er is nauwelijks sprake van groei en het MKB is niet meer de banenmoter die het was. 

Toch zijn iedere dag honderdduizenden MKB ondernemers bezig met de ontwikkeling van hun bedrijf. In die groep tekent zich een driedeling af.  

  1. De lokaal gebonden ondernemers 
  2. De zzpers
  3. De internationale mkb bedrijven 

de eerste groep profiteert niet van de globalisering en heeft het moeilijk. De tweede groep zit gevangen in een dilemma tussen tijd investeren in verkoop of alle tijd benutten om te leveren. Ze hebben immers niemand om taken mee te delen. Die groep kan heel moeilijk de omslag maken naar de opbouw van een bedrijf.  De derde groep doet het eigenlijk prima. 

Het valt me op dat er wereldwijd enorm veel zakelijke en politieke aandacht is voor zogenaamde startups. Dat is een goede zaak, maar voor de stimulering van de economie is het van nog veel groter belang dat bestaande MKBers gaan innoveren en internationaliseren om weer tot groei te komen. Het internet en alle gerelateerde technologie biedt daarvoor juist voor kleine ondernemers ongekende kansen. Van 10 naar 100 mensen heeft een relatief goede slagingskans omdat kleine maar volwassen bedrijven wel al een uitgekristalliseerd aanbod hebben voor een duidelijk omschreven markt. Starters daarentegen zijn hun kansen nog aan het verkennen op basis van een idee. Ook een belangrijke (en leuke) fase, maar wel een fase met een hoge faalkans. 

Het zou mooi zijn als het bestaande MKB wat meer successen voor het voetlicht brengt. Ze zijn er echt wel. Maar die succesvolle innovatieve en internationaliserende MKB ondernemers zijn druk met alle kansen die ze hebben. Daarom hoor je ze wat minder.  

 

Yohyon van Zantwijk