Emrys Academy kwalificeert startups voor Rackspace

Wij kennen Rackspace geruime tijd als een zeer betrouwbare hosting partner. In meerdere van onze ondernemingen hebben wij voor ze gekozen omdat ze naast een hoge uptime een drive hebben om de it van bedrijven te ontzorgen. 

Deze strategie past bij Emrys Academy. Ze concurreren niet met Amazon AWS en Google op prijs. In plaats daarvan hebben ze zich uniek gepositioneerd met Rackspace Fanatic Support en Managed Cloud. Dit betekent concreet dat ze hetzelfde gemak bieden als Amazon en Google op cloud diensten, met daarbij het managen en inrichten van infra, wat betreft loadbalancers, storage, backups, etc., maar ook applicatie deployments waarbij schaalbaarheid het belangrijkste uitgangspunt is. 

Het komt er op neer dat kleinere organisaties zich kunnen focussen op het ontwikkelen van hun applicaties en dat ze geen specialistische devops hoeven aan te nemen.

Vanuit onze ervaring en erkenning van deze strategie heeft Rackspace voor de Benelux Emrys Academy aangesteld als partner voor Het Rackspace Startup Programma. Als een startup hiervoor kwalificeert dat mag deze voor 12 maanden aanspraak maken op maximaal een korting van €1800, per maand. Hiervoor kan een flinke cloudoplossing worden ingericht.

De kwalificatie verzorgt Emrys Academy. Hiervoor wordt de startup gevraagd te pitchen bij Emrys Academy in Deventer of Oud Zuilen om vervolgens deel te nemen aan het basisprogramma van Emrys Academy. Dit bestaat uit iedere maand 1 dag, waarbij achtereenvolgens de Science of Simplicity, de Simplicity of Strategy en de Simplicity of Planning worden behandeld en toegepast op de eigen startup. Hierna wordt de startup gekwalificeerd voor het Rackspace Startup Program

De ervaring leert dat het basisprogramma van Emrys Academy een versnellende werking heeft op de startups. Hun strategie krijgt synthese en ontwikkelt zich tot een oplossing voor alle partijen. Tegelijkertijd wordt de haalbaarheid verhoogd doordat een scherpe focus wordt ontwikkeld op de executie. 

Het basisprogramma is tevens de toelating voor de Emrys Academy zelf. De ondernemer of manager komt in een groep van gelijkgestemden die maandelijks bijeen komen om inhoudelijk kennis te vergaren over uiteenlopende onderwerpen en om toe te passen op de eigen situatie.

We zijn zeer verheugd met de samenwerking met Rackspace en kijken uit om inspirerende ondernemers van startups te ontmoeten. 

 

Roel Smelt