Boekreview: The Phoenix Project

The Phoenix Project: A Novel About IT, DevOps, and Helping Your Business Win (2013) is het derde boek van Gene Kim. De bedrijfsroman vertelt het verhaal van een IT manager die negentig dagen heeft om een over-budget en overtijd IT initiatief met de naam "The Phoenix Project" te redden.

De roman wordt gezien als de moderne versie van The Goal (Het Doel) van Eliyahu M. Goldratt. Het beschrijft de problemen die bijna ieder IT gedreven organisatie heeft, wat de kernoorzaak van deze problemen is en hoe deze kunnen worden opgelost, leidend tot een organisatie die haar bedrijfsdoelen realiseert en waarin het prettig werken is. 

Theoretisch wordt veel verwezen naar de oplossingsrichtingen die door Goldratt met zijn Theory of Constraints met groot succes werden geïntroduceerd in de jaren 80 in productie. De specifieke toepassing Drum-Buffer-Rope wordt een-op-een vertaald naar IT-processen. 

Goldratt zelf heeft in de jaren negentig een specifieke methode: Critical Chain Project Management (CCPM) geïntroduceerd om projecten te managen. Bij de opkomst van IT werden deze dan ook als projecten gemanaged. Met de introductie van Agile/Scrum een aantal jaren geleden werd duidelijk dat IT van karakter begon te veranderen. The Phoenix Project laat zien dat IT in de kern is doorgedrongen van alle bedrijfsprocessen van organisaties. Het zijn geen losse projecten meer met specifiek scope en due dates, maar vele kleine IT-handelingen om de bedrijfsprocessen in gang te houden en te verbeteren.

De drie wegen: de leidende principes voor DevOps

De eerste weg gaat over Flow en benadrukt de realisatie van bedrijfsdoelen in tegenstelling tot de doelen van afdelingen/divisies. Het bedrijf levert waarde aan haar klanten en IT dient hier haar focus op te hebben. 

Voor IT specifiek geldt in het algemeen dat problemen vooruit geduwd worden. Onder tijdsdruk worden issues naar productie verschoven, waardoor hier veel ongepland werk ontstaat. Dit moet worden omgedraaid zodat in het begin van het proces zoveel mogelijk gestandaardiseerd wordt.

De tweede weg gaat over Feedback. Dit wordt gerealiseerd door het verkorten van implementatiecycli. Veel IT-projecten kennen update cycli van weken tot maanden. Net als in productie Toyota liet zien dat met het drastisch verkleinen van batch groottes, verkorten van doorlooptijden en minimaliseren van omsteltijden Just-in-Time gerealiseerd werd, zijn deployment cycles hiervan het equivalent. Tien deployments per dag is het streven en dat kan alleen maar als dit procesmatig en volledig geautomatiseerd is ingericht.

De derde weg gaat over continue experimenteren en leren. Nu de bedrijfsdoelen op elkaar zijn afgestemd en snel geïmplementeerd kunnen worden, is het mogelijk om in korte tijd testen uit te voeren. Bij een slechte uitkomst worden deze met een druk op de knop teruggedraaid en bij de gewenste uitkomst opgeschaald. Dit is hoe bijvoorbeeld Booking.com en Amazon met A/B testing aanpassingen uitproberen en succesvol doorvoeren. 

Roel Smelt