7 aandachtspunten voor een leven lang leren

Het is van groot belang om steeds de dagelijkse praktijk als inspiratiebron voor nieuwe leerervaringen te zien. Dan is een leven lang leren geen theoretisch concept maar een vruchtbare realiteit die veel voldoening geeft. De volgende 7 punten geven een leidraad voor een leven lang leren.

  1. Streef naar geweldloosheid. In ware levenskunst ga je niet tegen de wil van een ander in en accepteer je ook niet dat een ander tegen jouw wil in handelt. Assertiviteit is de basis van geweldloosheid. Weet zelf waar je voor staat en zorg dat dit ook voor jouw omgeving steeds volstrekt duidelijk is. En zorg bij iedere samenwerking dat gezamenlijk inzicht en gemeenschappelijke wil steeds het verbindend element is. Dan is motivatie geen thema meer.
  2. Streef naar eerlijkheid. Niet vanuit aangeleerde moraliteit, maar vanuit het inzicht dat een werkelijkheid die het daglicht niet kan verdragen in geen geval houdbaar is. Verspil geen energie aan het verdraaien van de werkelijkheid, maar concentreer je op de verandering van de werkelijkheid als die je niet bevalt.
  3. Streef naar soberheid. Alleen vanuit doelgerichtheid kan relevante voortgang en succes worden geboekt. Verlies jezelf niet in bijzaken.
  4. Zelfstudie vormt de basis voor iedere leerervaring. Als je oorzaken van problemen buiten jezelf blijft zoeken ben je afgesloten voor de kans er iets van te leren. Zoek steeds naar bewustwording van jouw rol in het grotere geheel.
  5. Overgave is het hoogste doel. Overgave is geen lijdzaamheid. Overgave ontwikkelt zich vanuit inzicht in de processen die je in gang hebt gezet. Als je weet dat aan alle voorwaarden voor succes is voldaan kun je gerust loslaten. Zolang je nog de behoefte voelt aan control, moet je niet in het proces blijven ingrijpen. Dan blijft het immers van jou afhankelijk. Je moet de voorwaarden scheppen waarin je met een gerust hart kunt loslaten.
  6. Train steeds jouw concentratievermogen. Een ongetraind brein vliegt alle kanten op en is zelden effectief. Ieder proces heeft per definitie één zwakste schakel, toch besteden we onevenredig veel aandacht aan allerlei andere prikkels.
  7. Ontwikkel abstractievermogen. In complexiteit ligt eenvoud besloten. Ontwikkel de vaardigheid om steeds die intrinsieke eenvoud in iedere situatie te zien.

Deze 7 vaardigheden lijken op het eerste gezicht simpel. Toch verlangt het permanente oefening om op een steeds subtieler niveau deze 7 vaardigheden als een automatisme en in alle facetten van je leven te verwerken. Als je erin slaagt iedere inbreuk op deze 7 ogenschijnlijk simpele uitgangspunten in de kiem te smoren zal jouw effectiviteit zich met sprongen ontwikkelen terwijl de harmonie in je leven toeneemt.

Zie ook “De Eenvoud van Complexiteit”

Januari 2016, Yohyon van Zantwijk

Yohyon van Zantwijk