Het probleem als je te aardig bent

Leiders staan onder grote druk om goed over te komen op hun omgeving. Instinctmatig zal een leider eerder geliefd willen zijn dan een bullebak. Je bouwt zo immers krediet op om wat van je mensen te kunnen vragen als je het nodig hebt. 

Echter te aardig zijn heeft ook zijn keerzijde. Een herkenbare situatie is dat je te aardig bent voor de medewerker waarvan je diep in je hart al weet dat het niet gaat werken. Veel te lang blijft een situatie in stand die de organisatie geen goed doet. Als dan uiteindelijk de wegen scheiden is het direct duidelijk dat de situatie veel langer geduurd heeft dan nodig.

Hard en warm

Bij Emrys geloven we dat hardheid en warmte voor een goede leider samen gaan. De leider weet wat hij wil, kent de data en handelt daar ook na. Tegelijkertijd in al dit handelen is warmte aanwezig. Niet een zakdoek die na het ontslag wordt aangeboden, maar een diep besef en medeleven tijdens de handeling, in dit geval het ontslag. 

Het is niet makkelijk om het hier mee eens te zijn, echter hoe krijg je dit als leider voor elkaar. Hoe ontwikkel je authentieke warmte die je altijd paraat hebt en als een tweede huid om je lijf zit. Dit bereik je door voortdurend je gevoel van harmonie met jezelf en je omgeving te ontwikkelen, en wel in iedere situatie. 

Voor de herkenbaarheid schets ik hier nog een aantal scenario's.

Beleefd meeknikken met de leider. Tijdens een brainstorm komt de leider met een niet al te slim idee. De groep knikt beleefd mee. Het is in zichzelf een vorm van liegen, maar ook de wens om aardig te zijn. Dit leidt alleen maar tot valse informatie.

Wees niet de deurmat. Vertegenwoordigers, leveranciers en medewerkers hebben er een neus voor als iemand te aardig is. Ze krijgen hier altijd een ja. In feite wordt er misbruik gemaakt van de situatie.

Introspectie

Als leider kun je met je team een introspectie moment inplannen. Een bijeenkomst waarin je reflecteert op ieders gedrag inclusief dat van jezelf als leider. Dit kan helpen om valse overtuigingen aan te passen en in lijn te komen met het team over te verwachten gedrag.

Roel Smelt