Groei is het overwinnen van denkfouten

Roel & Yohyon.png

Roel Smelt en Yohyon van Zantwijk

Roel en Yohyon werken al 20 jaar samen aan strategische vernieuwing in grote en middelgrote ondernemingen. Beide zijn gefascineerd door de ontwikkeling van duurzaam florerende ondernemingen vanuit bezielend leiderschap met behulp van technologische innovatie.

Beide zijn ervaren ondernemers, adviseurs en Raja Yoga docenten.

Onze belofte - Focus, Rust en Standvastigheid

Succes is het logisch gevolg van Focus zodat energie niet verspild wordt; Rust, zodat er steeds overzicht is en Standvastigheid, zodat de strategie de tijd heeft om tot wasdom te komen. Dát is wat we ondernemers te bieden hebben.

We helpen ondernemers om vanuit deze drie kwaliteiten hun organisatie in een beheersbare stroomversnelling van permanente verbetering te brengen die oprecht aansluit op de persoonlijke intentie waarmee de grote stap naar ondernemerschap oorspronkelijk gezet is. De bouw van een onderneming is een levenswerk. De standvastigheid om dat te volbrengen kan alleen ontstaan vanuit een diepe overtuiging dat dit levenswerk een wezenlijke toegevoegde waarde voor de samenleving heeft, die zich economisch laat vertalen in een succesvol groeiend bedrijf met een verdienmodel op korte en lange termijn.

We hebben in onze samenwerking een heldere rolverdeling. Yohyon brengt ogenschijnlijke complexiteit terug tot haar wezenlijke eenvoud en helpt de ondernemer om focus aan te brengen in zijn persoonlijke en zakelijke doelen. Roel heeft het vermogen om die focus naar de organisatie te vertalen en op schaalbare wijze te borgen met behulp van nieuwe technologie.

Onze werkwijze 

Wij streven naar lange termijn verbintenissen. Het is onze ervaring dat de succesvolle strategische transformatie van een onderneming 5 jaar nodig heeft om echt verankerd te raken. We hebben in die periode regelmatige individuele sessies met de ondernemer en desgewenst ook groepssessies met zijn team. Bovendien kunnen we met de ondernemer de diepte in om daadwerkelijk tot implementatie van noodzakelijke veranderingen te komen.

We werken nooit per uur, altijd voor een vaste vergoeding per maand desgewenst in combinatie met een resultaatafhankelijke bonus.